NCS đào tạo nâng cao năng lực về phân tích, xử lý mã độc cho thành viên VNISA tại miền Trung 

Từ ngày 26 – 28/6/2023, Sở TTTT Đà Nẵng phối hợp NCS tổ chức chương trình Đào tạo nâng cao năng lực về phân tích, xử lý và phòng chống mã độc. Tham gia khóa đào tạo lần này có 51 học viên là các nhân sự làm an toàn thông tin đến từ các tổ chức, doanh nghiệp hội viên và đối tác của VNISA khu vực miền Trung. 

Khóa đào tạo được thiết kế và giảng dạy bởi các chuyên gia đến từ NCS nhằm giúp các học viên có thêm những trải nghiệm thực chiến với các mối đe dọa liên quan đến mã độc. Qua đó, nâng cao năng lực về phân tích, xử lý và phòng chống mã độc. 

Tham gia chương trình đào tạo này, các học viên sẽ được tìm hiểu về tình hình mã độc, an toàn mạng tại Việt Nam và trên thế giới; kỹ thuật rà soát, xử lý mã độc, webshell, cũng như tiếp cận các kỹ năng phân tích mã độc tiên tiến. 

Qua khóa học, các học viên cũng sẽ biết cách rà soát, phát hiện, xử lý mã độc. Đồng thời, được định hướng để có thể tiếp tục nghiên cứu, phát triển các kỹ năng phân tích mã độc trong tương lai. 

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho các hội viên và đối tác của Hiệp hội VNISA trong năm 2023. Trước đó, khóa đào tạo đã diễn ra tại Hà Nội từ ngày 16 – 18/5/2023 với sự tham gia của 34 học viên đến từ các đơn vị thành viên VNISA khu vực miền Bắc. 

NCS Group