TUYỂN DỤNG

Nhiều vị trí ứng tuyển với mức lương hấp dẫn đang chờ bạn

Chuyên viên Quan hệ đối tác (Partnership)
Nơi làm việc : Hà Nội
Mức lương : Thỏa thuận
Số lượng : 1
Hạn nộp hồ sơ : 15/12/2023 (Ưu tiên ứng viên nộp CV sớm)
Xem thêm
Chuyên viên Truyền thông nội bộ
Nơi làm việc : Hà Nội
Mức lương : Thỏa thuận
Số lượng : 1
Hạn nộp hồ sơ : 30/11/2023 (Ưu tiên ứng viên nộp CV sớm)
Xem thêm
Chuyên viên đánh giá xâm nhập hệ thống
Nơi làm việc : Hà Nội
Mức lương : Thỏa thuận, tùy theo năng lực
Số lượng : 03
Hạn nộp hồ sơ : 30/11/2023 (Ưu tiên ứng viên nộp CV sớm)
Xem thêm
Chuyên viên đánh giá bảo mật hệ thống
Nơi làm việc : Hà Nội
Mức lương : Thỏa thuận, tùy theo năng lực
Số lượng : 02
Hạn nộp hồ sơ : 30/11/2023 (Ưu tiên ứng viên nộp CV sớm)
Xem thêm
Giám đốc Trung tâm Khách hàng SME
Nơi làm việc : Hà Nội
Mức lương : Upto 3500 USD
Số lượng : 01
Hạn nộp hồ sơ : 30/11/2023
Xem thêm
Tuyển gấp 02 Chuyên viên Giám sát An ninh mạng (Tier 1)
Nơi làm việc : Hà Nội
Mức lương : Thỏa thuận, tùy theo năng lực
Số lượng : 02
Hạn nộp hồ sơ : 20/11/2023
Xem thêm
Chuyên viên Xử lý tin tức
Nơi làm việc : Hà Nội, Hưng Yên
Mức lương : Thỏa thuận, tùy theo năng lực
Số lượng : 04
Hạn nộp hồ sơ : 30/11/2023
Xem thêm
Chuyên viên Tuyển dụng
Nơi làm việc : Hà Nội
Mức lương : Thỏa thuận, tùy theo năng lực
Số lượng : 01
Hạn nộp hồ sơ : 15/11/2023 (Ưu tiên ứng viên nộp CV sớm)
Xem thêm