ChatGPT bị kiện 3 tỷ USD vì đánh cắp dữ liệu cá nhân 

Một vụ kiện tập thể gồm 16 nguyên đơn giấu tên tại tòa án Liên bang California cáo buộc OpenAI và Microsoft đã đánh cắp một lượng lớn thông tin cá nhân từ người dùng internet mà không được họ cho phép để huấn luyện ChatGPT. Vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại 3 tỷ USD. 

Theo đơn kiện, OpenAI đã sử dụng trái phép thông tin nhận dạng cá nhân từ hàng trăm triệu người dùng internet, bao gồm cả trẻ em. Thông tin bị đánh cắp bao gồm: Tên, số điện thoại, email, thông tin thanh toán, thông tin mạng xã hội, dữ liệu log chat, cookies… 

Các công nghệ AI được đề cập tới trong vụ kiện gồm: Mô hình ngôn ngữ GPT 3.5 và 4.0, mô hình hình ảnh Dall-E, mô hình chuyển văn bản thành giọng nói Vall-E. Theo đơn kiện, các công ty vẫn đang tiếp tục thu thập trái phép dữ liệu cá nhân từ hàng triệu khách hàng trên toàn cầu để phát triển và huấn luyện các sản phẩm. 

Đơn kiện yêu cầu OpenAI và Microsoft áp dụng các biện pháp bổ sung và ngừng việc xâm phạm quyền riêng tư của người dùng. Đầu tiên, phải làm rõ thông tin đang được thu thập và cách nó sẽ được sử dụng. Thứ hai, phải tuân thủ một bộ tiêu chuẩn đạo đức và đền bù cho dữ liệu đã bị lấy cắp. Cuối cùng, đơn kiện yêu cầu người dùng internet có quyền được từ chối bất kỳ việc thu thập dữ liệu nào và yêu cầu chấm dứt việc thu thập dữ liệu bất hợp pháp. 

Đơn kiện cũng đề cập đến những nguy cơ mà trí tuệ nhân tạo có thể gây ra nếu thiếu sự can thiệp của hành lang pháp lý. Việc thực thi pháp luật không gây ảnh hưởng hoặc ngăn chặn sự phát triển của trí tuệ nhân tạo mà sẽ tạo ra một tương lai an toàn và công bằng.  

Hiện tại, cả Microsoft và OpenAI đều chưa có bất kỳ phản hồi nào về đơn kiện này.  

Nguồn: GBHackers