WordPress phát hành bản vá khẩn cấp

Hệ thống quản lý nội dung (CMS) phổ biến WordPress vừa phát hành bản cập nhật an ninh quan trọng, giải quyết lỗ hổng XSS và một số lỗi khác. Bản cập nhật, được chỉ định là WordPress 6.5.2, vô cùng cần thiết cho tất cả chủ sở hữu trang web sử dụng WordPress.

Lỗ hổng XSS, nếu không được vá, có thể cho phép hacker chèn các tập lệnh độc hại vào các trang WordPress. Điều này có thể dẫn đến deface trang web, đánh cắp dữ liệu nhạy cảm hoặc thậm chí lây lan mã độc cho khách truy cập.

Ngoài ra, một số lỗi khác ít nghiêm trọng hơn cũng được vá để tăng cường an ninh cho WordPress.

Hãng khuyến cáo tất cả người dùng nên cập nhật bản vá ngay lập tức.

Nguồn: Security Online