Vụ xâm nhập dữ liệu TransForm ảnh hưởng đến 267.000 bệnh nhân

Nhà cung cấp dịch vụ chia sẻ TransForm cập nhật thông tin về vụ xâm nhập dữ liệu mới đây, ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều bệnh viện ở Ontario (Canada), đồng thời nêu rõ rằng đó là một cuộc tấn công bằng ransomware.

TransForm xác nhận rằng những kẻ tấn công đã đánh cắp cơ sở dữ liệu chứa thông tin về 5,6 triệu lượt khám của bệnh nhân, tương ứng với khoảng 267.000 cá nhân.

TransForm là một tổ chức dịch vụ chia sẻ, phi lợi nhuận được thành lập bởi 5 bệnh viện ở Erie St. Clair, Ontario, để quản lý CNTT, chuỗi cung ứng và các tài khoản phải trả của họ.

Cuộc tấn công mạng xảy ra vào cuối tháng 10, ảnh hưởng đến 5 bệnh viện hoạt động dưới sự bảo trợ của tổ chức, bao gồm Bluewater Health, Chatham-Kent Health Alliance, Erie Shores HealthCare, Hôtel-Dieu Grace Healthcare và Bệnh viện khu vực Windsor.

Vụ việc gây ra gián đoạn hoạt động, buộc các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phải sắp xếp lại các cuộc hẹn và chuyển các trường hợp không khẩn cấp đến các phòng khám khác trong khu vực.

Nguồn: Bleeping Computer