[VTV1 – TÀI CHÍNH KINH DOANH] NÂNG CẤP CÔNG NGHỆ ĐỂ THÚC ĐẨY CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Mặc dù nhiều bộ ngành, địa phương đang thúc đẩy tiến trình cải cách thủ tục hành chính nhưng tại Phiên họp Sơ kết Công tác 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã chỉ ra vẫn còn những rườm rà, vướng mắc trong giải quyết công việc.

Theo các chuyên gia, các bộ ngành và các địa phương vẫn cần tập trung, nâng cấp công nghệ để có thể chuyển đổi số nhanh hơn nữa và tiếp tục rà soát, cắt giảm những điều kiện không cần thiết.

Mời các bạn theo dõi chia sẻ của ông Vũ Ngọc Sơn – Giám đốc Công nghệ, Công ty An ninh mạng Quốc gia Việt Nam (NCS) về vấn đề này:

Nguồn: VTV