Ransomware Akira tấn công hơn 250 tổ chức, thu về 42 triệu USD

Biến thể ransomware Akira đã gây ảnh hưởng đến hơn 250 tổ chức trên toàn thế giới, thu về khoản tiền chuộc khoảng 42 triệu USD. Thông tin từ Cảnh báo an ninh mạng của FBI và Cơ quan an ninh cơ sở hạ tầng và an ninh mạng (CISA) phát hành.

Ransomware Akira trong các phiên bản đầu tiên được viết bằng C++, mã hóa các tệp của nạn nhân và gắn thêm phần mở rộng .akira. Mã độc có sự thay đổi đáng kể vào tháng 8/2023, khi những kẻ điều hành ransomware bắt đầu triển khai một biến thể mới có tên Megazord. Phiên bản cập nhật này được tạo bằng Rust, đánh dấu các file mã hóa bằng phần mở rộng .powerranges nhằm tránh bị phát hiện và được tăng cường khả năng mã hóa.

Cảnh báo an ninh mạng nhấn mạnh phạm vi tiếp cận rộng rãi của ransomware Akira, đồng thời lưu ý ảnh hưởng nghiêm trọng của mã độc đối với hơn 250 tổ chức.

Hacker đứng sau các cuộc tấn công đã thu về khoảng 42 triệu USD tiền chuộc. Quy mô và mức độ phức tạp của các hoạt động cho thấy đây là một mạng lưới tội phạm có tổ chức cao với nguồn lực đáng kể.

Nguồn: GBhackers