[HANOI ONLINE] ĐỐI MẶT VỚI THÁCH THỨC AN NINH MẠNG TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ

Thực trạng tấn công mạng đang ngày càng trở nên phức tạp với những diễn biến khó lường, nên việc quản trị rủi ro và có biện pháp ứng phó sự cố là điều tối quan trọng trong thời đại công nghệ.

Vấn đề này được chuyên gia an ninh mạng Vũ Ngọc Sơn – Giám đốc Công nghệ, Công ty Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam (NCS), Trưởng ban Nghiên cứu công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia chia sẻ trong chương trình Góc nhìn Hà Nội ngày 18/4/2024, mời các bạn cùng lắng nghe tại đây.