Frontier Communications lộ lọt dữ liệu của 750.000 cá nhân

Frontier Communications đang thông báo cho hơn 750.000 cá nhân về việc thông tin của họ bị đánh cắp trong một cuộc tấn công mạng gần đây.

Nhóm ransomware RansomHub tuần trước tuyên bố đã đánh cắp thông tin của hơn 2 triệu khách hàng từ công ty viễn thông Frontier Communications (Mỹ).

“Dữ liệu của hơn 2 triệu khách hàng gồm địa chỉ, tên, email, số an ninh xã hội (ssn), điểm tín dụng, ngày sinh và số điện thoại. Chúng tôi đã cho Frontier 2 tháng để liên hệ nhưng họ không quan tâm đến dữ liệu khách hàng. Dưới đây là ảnh chụp màn hình của một số dữ liệu”, theo thông tin nhóm hacker công bố.

“Bây giờ bất cứ ai muốn mua dữ liệu này có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ blog của chúng tôi, chúng tôi chỉ bán một lần”.

Vào tháng 4, Frontier Communications đã thông báo cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) rằng họ phải đóng cửa một số hệ thống sau một cuộc tấn công mạng.

Ban đầu, Frontier Communications không cung cấp chi tiết về vụ tấn công, nhưng tuần trước họ đã bắt đầu thông báo tới 751.895 cá nhân về việc thông tin cá nhân của họ bị đánh cắp trong vụ việc.

Nguồn: Security Affairs