Cảnh báo 24 hình thức lừa đảo trên không gian mạng

Lao Động – Mới đây, 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra phổ biến trên không gian mạng vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ ra.