Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục giám sát, chủ động rà quét trên không gian mạng

Quân đội Nhân dân – Trong tháng 1-2023, Cục An toàn thông tin ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 1.234 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam.

Số cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam đã được Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xử lý trong tháng 1-2023 là 1.234 cuộc.

Số lượng thống kê trước đó của NCSC cho thấy, số lượng sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam trong tháng cùng kỳ năm ngoái (tháng 1-2022) là 1.383 và trong tháng liền kề trước đó (tháng 12-2022) là 982.

Theo phân tích của ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Kỹ thuật Công ty Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam (NCS), việc tháng 1 năm nay tiếp tục có số cuộc tấn công mạng vào các hệ thống tại Việt Nam gây ra sự cố tăng cao hơn so với tháng trước đó là do đây là khoảng thời gian Tết. Khoảng thời gian này các nhóm tội phạm mạng thường gia tăng hoạt động tấn công mạng, phát tán mã độc nhằm chiếm đoạt thông tin, tài sản của các cá nhân và tổ chức.

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục giám sát, chủ động rà quét trên không gian mạng

Trong tháng 1-2023, Cục An toàn thông tin ghi nhận, cảnh báo, xử lý 1.234 cuộc tấn công mạng. Ảnh: Minh Sơn.

Thực tế tình hình an toàn thông tin mạng trong đợt nghỉ Tết kéo dài 7 ngày từ 20-1 đến hết ngày 26-1 cũng đã minh chứng cho nhận định, phân tích kể trên; khi chỉ trong khoảng 1 tuần Cục An toàn thông tin đã ghi nhận và cảnh báo tới 508 cuộc tấn công mạng, tăng 23% so với 1 tuần trước nghỉ Tết và tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.Để bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian tới, Bộ TT&TT cho biết, sẽ vẫn tiếp tục tăng cường công tác giám sát, chủ động rà quét trên không gian mạng Việt Nam; đánh giá, thống kê và tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dùng biết và phòng tránh. Đồng thời, tiếp tục có các văn bản cảnh báo rộng rãi, đôn đốc việc rà soát điểm yếu lỗ hổng, dấu hiệu tấn công mạng.

Nguồn: Quân đội Nhân dân