TUYỂN DỤNG

Nhiều vị trí ứng tuyển với mức lương hấp dẫn đang chờ bạn

Tuyển Thực tập sinh Giám sát An ninh mạng (Tier 1)
Nơi làm việc : Hà Nội
Mức lương : 6.000.000 - 8.000.000
Số lượng : 10
Hạn nộp hồ sơ : 30/04/2023 (Ưu tiên ứng viên nộp CV sớm)
Xem thêm
Tuyển 02 Pentester/ Redteamer
Nơi làm việc : Hà Nội
Mức lương : Thỏa thuận, tùy theo năng lực
Số lượng : 02
Hạn nộp hồ sơ : 05/05/2023 (Ưu tiên ứng viên nộp CV sớm)
Xem thêm
Tuyển 02 Account Manager – Lương upto $1500
Nơi làm việc : Hà Nội
Mức lương : Upto 1500 USD
Số lượng : 02
Hạn nộp hồ sơ : 30/04/2023
Xem thêm
Tuyển 02 Kế toán Tổng hợp
Nơi làm việc : Hà Nội
Mức lương : Upto 18.000.000 VND
Số lượng : 02
Hạn nộp hồ sơ : 30/04/2023 (Ưu tiên ứng viên nộp CV sớm)
Xem thêm
NCS tuyển 05 TTS Backend (Java Spring Boot)
Nơi làm việc : Hà Nội
Mức lương : 6.000.000 - 8.000.000
Số lượng : 05
Hạn nộp hồ sơ : 30/04/2023 (Ưu tiên ứng viên nộp CV sớm)
Xem thêm
Tuyển 05 Developer C/C++, Golang – Mức lương từ 800 USD – 2000 USD
Nơi làm việc : Hà Nội
Mức lương : Từ 800 USD - 2000 USD
Số lượng : 05
Hạn nộp hồ sơ : 31/03/2023 (Ưu tiên ứng viên nộp CV sớm)
Xem thêm
Tuyển 02 Developer ReactJS – Mức lương từ 800 USD – 2000 USD
Nơi làm việc : Hà Nội
Mức lương : Từ 800 USD - 2000 USD
Số lượng : 02
Hạn nộp hồ sơ : 10/03/2023 (Ưu tiên ứng viên nộp CV sớm)
Xem thêm
Tuyển 02 Tester (QC,QA) – Lương Upto 1,200 USD
Nơi làm việc : Hà Nội
Mức lương : Upto 1,200 USD
Số lượng : 02
Hạn nộp hồ sơ : 15/03/2023 (Ưu tiên ứng viên nộp CV sớm)
Xem thêm