Tránh bẫy “khoá thuê bao” lừa đảo của tội phạm lợi dụng chuẩn hoá thông tin

Lao động – Dự báo tình trạng thủ đoạn “khoá thuê bao” điện thoại tái xuất, khi ngày 31.3 tới, nhà mạng sẽ chuẩn hoá thông tin, tội phạm sẽ lợi dụng để lừa đảo, các chuyên gia, công an đưa ra cảnh báo cùng cách ứng phó.