Ferrari bị tấn công ransomware 

Tin tặc đã tấn công vào một số hệ thống của Ferrari để đánh cắp dữ liệu của khách hàng và yêu cầu tiền chuộc.  

Ferrari cho biết thông tin khách hàng bị đánh cắp bao gồm: tên, địa chỉ, email và số điện thoại. Không có chi tiết thanh toán, số tài khoản ngân hàng hay thông tin về những chiếc xe Ferrari đã bán hoặc đang được đặt hàng đã bị đánh cắp. Sự việc không ảnh hưởng đến hoạt động của Ferrari. 

Ferrari đã thực hiện các biện pháp để bảo vệ các hệ thống bị xâm nhập và bắt đầu một cuộc điều tra với sự hợp tác của một công ty an ninh mạng hàng đầu. Hãng cũng đã thông báo với khách hàng về vụ việc.  

Ferrari cho biết họ sẽ không đáp ứng yêu cầu đòi tiền chuộc của kẻ tấn công. 

Nguồn: Bleeingcomputer