DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

NCS cung cấp các dịch vụ toàn diện đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế nhằm giải quyết các thách thức hiện nay.

Dịch vụ giám sát, vận hành an ninh mạng (SOC)

Triển khai và giám sát lưu lượng mạng, phân tích các logs từ các nguồn log sources khác nhau nhằm xác định các hành vi tấn công, dấu hiệu bất thường trong hệ thống CNTT của khách hàng.

Xem thêm

Dịch vụ kiểm thử xâm nhập hệ thống/ Ứng dụng (Penetration Testing)

Kiểm thử tấn công xâm nhập hệ thống máy chủ/ứng dụng theo góc nhìn của kẻ tấn công bên ngoài hoặc nội bộ bên trong và mức độ xâm nhập vào hệ thống khi có được quyền truy cập.

Xem thêm

Dịch vụ Kiểm thử tấn công xâm nhập chuyên sâu
hạ tầng CNTT (RedTeaming)

Dịch vụ RedTeaming nhằm đánh giá khả năng phòng thủ hiện tại của hệ thống CNTT một Tổ chức, xác định các điểm yếu có thể giúp kẻ tấn công lợi dụng để tấn công sâu vào hệ thống.

Xem thêm

Dịch vụ rà soát phân tích, gỡ bỏ mã độc (Malware Analysis)

Xác định các chức năng của mã độc, đánh giá bản chất và mức độ của mối đe dọa. Đưa ra dấu hiệu nhận biết – IoC của mã độc nhằm phục vụ quá trình dò quét, phát hiện các hệ thống bị lây nhiễm.

Xem thêm

Dịch vụ điều tra và ứng phó sự cố An ninh mạng (Incident Response)

Thực hiện điều tra số – Digital Forensic nhằm xác định các yếu tố liên quan tới sự cố, bao gồm: Các lỗ hổng bảo mật đã bị khai thác; Các hệ thống máy chủ/PC/tài khoản người dùng đã bị ảnh hưởng; Các dữ liệu/thông tin tài khoản bị ảnh hưởng; Các file mã độc, công cụ tấn công đã được sử dụng; Luồng tấn công của attacker.

Xem thêm

Dịch vụ đánh giá xâm nhập hệ thống (Compromise Assessment)

Với dịch vụ Compromise Assessment, NCS tìm kiếm, xác định các dấu vết tấn công và xâm nhập đang diễn ra hoặc đã xảy ra trong quá khứ trong cơ sở hạ tầng CNTT của khách hàng, đánh giá quy mô thiệt hại, xác định tài sản bị ảnh hưởng và cách thức xảy ra.

Xem thêm

Dịch vụ thông tin tình báo an ninh mạng (Threat Intelligence)

Dịch vụ Threat Intelligence cho phép khách hàng phát hiện sớm, chuẩn bị ứng phó với các cuộc tấn công và chủ động nâng cao bảo mật cho hệ thống thông tin của khách hàng. Thông qua việc cung cấp thông tin tình báo, khách hàng sẽ nhận được các thông báo chủ động về các cuộc tấn công theo kế hoạch.

Xem thêm

Dịch vụ triển khai tích hợp giải pháp an toàn thông tin (System Integration)

Thực hiện triển khai – tích hợp các giải pháp an toàn thông tin cho khách hàng, bao gồm: Giải pháp an toàn thông tin cho hệ thống mạng; Giải pháp an toàn thông tin cho người dùng cuối; Giải pháp an toàn thông tin cho Email; Giải pháp an toàn thông tin cho Web/Database App;…

Xem thêm

Giải pháp, dịch vụ an ninh mạng công nghiệp (OT/ICS Security)

Dịch vụ đào tạo an ninh mạng công nghiệp giúp nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ công nhân viên tại các nhà máy, cơ sở sản xuất sử dụng hệ thống điều khiển công nghiệp (ICS), tự động hóa về thực trạng, mối đe dọa, điểm yếu, rủi ro không gian mạng.

Xem thêm