Đã có mã khai thác POC cho lỗ hổng vRealize RCE nghiêm trọng 

VMware cảnh báo mã khai thác POC hiện có sẵn cho một lỗ hổng nghiêm trọng trong công cụ phân tích VMware Aria Operations for Logs giúp quản trị viên quản lý nhật ký ứng dụng và cơ sở hạ tầng trong môi trường quy mô lớn. 

Lỗ hổng được theo dõi là CVE-2023-20864, cho phép kẻ tấn công không xác thực thực thi mã từ xa trên các thiết bị chưa được vá. Lỗ hổng này đã được vá vào tháng 4/2023 trong VMware Aria Operations for Logs 8.12.  

Nguồn: Bleeping Computer