Cloudflare chặn cuộc tấn công DDoS phá kỷ lục 71 triệu RPS  

Cloudflare đã phát hiện và giảm thiểu hàng chục cuộc tấn công hyper-volumetric DDoS nhắm vào khách hàng của mình vào cuối tuần qua, đây là cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) lớn nhất cho đến nay.  

Cloudflare cho biết: “Phần lớn các cuộc tấn công đạt đỉnh điểm trong phạm vi 50-70 triệu yêu cầu mỗi giây (rps) với mức lớn nhất vượt quá 71 triệu rps. Đây là cuộc tấn công DDoS HTTP lớn nhất được ghi nhận, cao hơn 35% so với kỷ lục được báo cáo trước đó là 46 triệu rps vào tháng 8/2022”. 

Các cuộc tấn công được thực hiện bằng cách sử dụng hơn 30.000 địa chỉ IP từ nhiều nhà cung cấp cloud nhằm vào các mục tiêu khác nhau, bao gồm nhà cung cấp trò chơi, nền tảng điện toán đám mây, công ty tiền điện tử và nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ. 

Các cuộc tấn công DDoS số lượng lớn đã tăng dần quy mô kể từ năm 2021 khi một số mạng botnet bắt đầu tận dụng các thiết bị có cấu hình cao để tấn công mục tiêu với hàng triệu yêu cầu mỗi giây. 

Nguồn: Bleeping Computer